Słynny polski poeta i działacz społeczny Stanisław Jachowicz powiedział kiedyś: „Cudze chwalicie, swego nie znacie”. Słowa te choć wypowiedziane przed wieloma laty, są dziś jak najbardziej aktualne. Żyjemy w czasach, w których zacierają się granice pomiędzy krajami i narodowościami. Dzięki zdobyczom technologicznym takim jak Internet, świat stoi dla nas otworem i jest na wyciągnięcie ręki. Poznajemy zwyczaje, tradycje i zabytki innych krajów, zachwycamy się pięknem miejsc, w których być może nigdy nie będziemy. Z drugiej zaś strony zapominamy, o tym co najbliższe, tym co definiuje nas samych jako członków zbiorowości. Tymczasem piękna nie musimy szukać po drugiej stronie globu, wystarczy dobrze się rozejrzeć i docenić walory swojej własnej miejscowości.

Tu z pomocą przychodzi nam edukacja regionalna, której istotą jak zauważył  Kazimierz Kossak-Główczewski jest „ powrót do domu, do źródeł życia każdego człowieka, do źródeł jego etyki i jego języka (…)”. 

Poznanie tradycji , historii oraz zabytków własnego regionu powinno rozpocząć się już na wczesnym etapie kształcenia. Wiek przedszkolny to idealny czas, na rozpoczęcie tego rodzaju edukacji. Przedszkolaki są otwarte na wiedzę, ciekawe świata i budują dopiero swój system wartości oraz świadomość przynależności do danego miejsca. Związek z własną miejscowością jest dla dziecka niezwykle istotny i wpływa korzystnie na jego poczucie bezpieczeństwa oraz pomaga mu w budowaniu własnej tożsamości.

W Przedszkolu Publicznym nr 5 doceniamy ważną rolę jaką pełni edukacja regionalna w wychowaniu najmłodszych pokoleń. W swojej codziennej pracy przybliżamy dzieciom historię oraz tradycje regionu opolskiego. Zaznajamiamy je również z zabytkami i atrakcjami Opolszczyzny oraz najbliższej okolicy. Podczas zajęć dydaktycznych, spotkań z ciekawymi ludźmi, spacerów oraz wycieczek dzieci poznają swoje miasto i województwo.

Zdobyte wiadomości z zakresu edukacji regionalnej przedszkolaki mogły  zaprezentować podczas cyklicznie organizowanego w Przedszkolu Publicznym nr 5 w Brzegu   konkursu wiedzy o Brzegu i Opolszczyźnie.

W bieżącym roku konkurs ten odbył się  pod hasłem „Brzeg moje miasto na Opolszczyźnie”.  Był on współfinansowany ze środków otrzymanych od Samorządu Województwa Opolskiego @Województwo Opolskie #PodrozujPoOpolsku oraz ze środków Gminy Brzeg @Urząd Miasta w Brzegu.

W składzie komisji konkursowej zasiedli: p. Monika Jurek- Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, p. Elżbieta Ochmańska-Jurkowska- Kierownik Biura Oświaty w Urzędzie Miasta Brzeg, p. Lucjusz Bilik -Prezes Oddziału Regionalnego PTTK  Śląska Opolskiego oraz  p. Wilhelma Barańska -Prezes PTTK Oddział Ziemi Brzeskiej.

W konkursie wzięli udział  reprezentanci wszystkich brzeskich przedszkoli . 

Dzieci przygotowywane pod czujnym okiem nauczycieli i rodziców odpowiadały na pytania dotyczące Brzegu,  Opola i województwa opolskiego. Wykonywały również praktyczne zadania tj. rysowanie herbu, czy układanie puzzli przedstawiających zabytki naszego województwa .

Uczestnicy świetnie poradzili sobie ze wszystkimi zadaniami i z wielkim entuzjazmem podeszli do konkursu. Wykazali się szeroką wiedzą dotyczącą swojego regionu.

Zgodnie z decyzją jury wszystkie dzieci zdobyły zaszczytne pierwsze miejsce i każda placówka została nagrodzona. Przedszkolaki otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe indywidualne oraz przeznaczone dla placówki. 

Imprezę uświetnił  występ dzieci z grupy „Tygryski” przygotowany przez p. Agnieszkę Kaśków.

Wszystkim dzieciom uczestniczącym w konkursie, członkom jury oraz nauczycielom serdecznie dziękujemy za  przygotowanie dzieci oraz udział w naszym konkursie.

Konkurs odbył się pod patronatem  Marszałka Województwa Opolskiego @Andrzej Buła  oraz Burmistrza Miasta Brzeg @Jerzy Wrębiak jako zadanie publiczne realizowane przez PTTK Oddział Ziemi Brzeskiej.

Monika Kużdżał