Zarząd Oddziału PTTK Ziemi Brzeskiej

 1. Wilhelma BARAŃSKA - prezes oddziału (tel. 517-96-56-46)
 2. Tadeusz JUREK - wiceprezes d/s. statutu
 3. Elżbieta KUŻDŻAŁ - wiceprezes d/s. młodzieży
 4. Anna MADEJSKA-BARANOWSKA - sekretarz
 5. Ryszard MAŁEK - skarbnik
 6. Maria JANTOSZ - członek
 7. Jerzy GRYCAN - członek
 8. Marian STACHUŁA - członek
 9. Marek ŚCIŚLAK - członek

***

Oddziałowa Komisja Rewizyjna

 1. Lucyna MYSTEK - przewodnicząca
 2. Małgorzata NAUMOWICZ - członek
 3. Elżbieta PLESZKUN - członek

***