Sprawozdanie Zarządu Oddziału na Zjazd

PTTK Oddziału Ziemi Brzeskiej

18 marca 2017 roku

 

Szanowni Goście! Drogie koleżanki i koledzy!

 

Ani się obejrzeliśmy jak minęło 4 lata od poprzedniego zjazdu, który odbył się 9 lutego 2013 roku. Dzisiaj znowu spotykamy się na kolejnym Zjeździe PTTK Oddziału Ziemi Brzeskiej. Jest on okazją do podsumowania naszej działalności, do zastanowienia się, gdzie jesteśmy i co pragniemy osiągnąć w najbliższej przyszłości. To taki swoisty rachunek sumienia, który w PTTK jest statutowym warunkiem wyboru nowych władz Oddziału i wyboru delegatów na Regionalną Konferencję Oddziałów, która odbędzie się w Opolu 27 maja b.r. Na opolskiej konferencji wybrani zostaną delegaci, którzy będą reprezentować nasze województwo na XIX Walnym Zjeździe PTTK, zaplanowanym na połowę września w Warszawie.

Sprawozdanie dotyczy minionych czterech lat i na początku należy wspomnieć, że nie wszyscy członkowie naszego Oddziału doczekali tej chwili. Wymienię tu: Bronisława Buchowieckiego, założyciela i wieloletniego prezesa koła PKP nr 25; Krzysztofa Zdebika z koła "Jarzębina", Teofila Okoniewskiego z koła "Cisy" i Bolasława Bendzerę z koła "Watra". Uczcijmy chwilą ciszy pamięć o członkach naszego Oddziału, którzy odeszli na niebiańskie ścieżki w trakcie trwania ostatniej kadencji.

Trudno może uwierzyć, ale były takie czasy w latach 70. ubiegłego wieku, kiedy to Oddział nasz liczył ponad 1000 członków. Później nastąpił jednak gwałtowny spadek. Jeszcze w 2009 roku było nas zaledwie 100, ale obecnie Oddział liczy 584 członków i pod względem liczebności zajmujemy w województwie opolskim 1. miejsce razem z Oddziałem w Prudniku. Zrzeszeni jesteśmy w 17 kołach, które funkcjonują w różnorodnych środowiskach – zaczynając od przedszkola, a kończąc na emerytach. Najliczniejsze koła to "Obieżyświat" - ponad 200 członków, "Jarzębina " - około 100 członków i "Cisy" - 55 członków.

Możemy zatem mówić o prężnym rozwoju naszego Oddziału w minionej kadencji i jest to powód do satysfakcji, ponieważ w wielu innych oddziałach województwa czy kraju sytuacja nie napawa optymizmem. Ostatnio na przykład, upadł bogaty w tradycje turystyczne oddział w Nysie.

Na poprzednim zjeździe kol. Lucjusz Bilik w swoim wystąpieniu stwierdził, że inni się zwijają, a wy się rozwijacie i cieszy fakt, iż to określenie przez kolejne cztery lata nie straciło na aktualności. My jesteśmy dumni ze swoich osiągnięć i z optymizmem patrzymy w przyszłość. Należy jednak wyraźnie podkreślić, że za tymi sukcesami stoi praca wielu osób, które z oddaniem poświęcały swój wolny czas działalności w PTTK.

Ustępujący Zarząd Oddziału tworzyły następujące osoby: ja jako prezes, dwoje wiceprezesów: Elżbieta Kużdżał - do spraw młodzieży i Tadeusz Jurek - do spraw statutowych, Marek Ściślak - sekretarz, Ryszard Małek - skarbnik oraz członkowie zarządu - Maria Jantosz, Maria Lewosz, Jan Majewski, Marian Stachuła.

 

 

 

Oddziałową Komisję Rewizyjną stanowiły koleżanki: Lucyna Mystek- przewodnicząca, Elżbieta Pleszkun i Małgorzata Naumowicz; Oddziałowy Sąd Koleżeński tworzyli koledzy: Jan Janota - przewodniczący, Bogusław Derlatka i Wiesław Chmielewski.

Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński złożą swoje odrębne sprawozdania.

W trakcie mijającej kadencji nie było żadnych zmian osobowych we władzach Oddziału i pragnę z zadowoleniem podkreślić, że nasza współpraca układała się bardzo dobrze. Postawione na ostatnim Zjeździe Oddziału zadania zostały w pełni wykonane i z satysfakcją przekażemy Oddział PTTK Ziemi Brzeskiej nowo wybranemu zarządowi.

Mamy uporządkowaną sytuację materialną, co daje nam gwarancję sukcesu finansowego naszego oddziału. Od dwóch lat utrzymujemy się z wynajmu naszego lokalu położonego w Rynku, a obecnie dzierżawionego przez Bar "Smak". Dzięki tym dochodom zarząd Oddziału mógł finansować zakup nagród dla uczestników wielu imprez oraz coroczny wyjazd na Dzień Dziecka dla 60 dzieci, dofinansować Konkurs Krasomówczy i OSAT, do biura zakupiliśmy meble i nie brakuje pieniędzy na bieżące funkcjonowanie ( zakup materiałów biurowych, opłaty za media i czynsz ). Nad funduszami czuwa nasza nieoceniona księgowa p.Ewa Kowalska i niezastąpiony skarbnik, kol.Ryszard Małek – bardzo Wam za to dziękuję. Natomiast wszelkie sprawy administracyjne dotyczące naszego lokalu to zadanie niezwykle sumiennej kol. Marii Jantosz.

Należy wyraźnie zaznaczyć, że wszyscy członkowie władz Oddziału pracują społecznie i nie otrzymują żadnego wynagrodzenia.

Kadra programowa Oddziału czyli przewodnicy, piloci, instruktorzy, znakarze szlaków to 21 osób.

W ostatniej kadencji zorganizowaliśmy 427 imprez, w których uczestniczyło 13.200 osób. Członkowie kół naszego Oddziału mają do wyboru imprezy organizowane przez Zarząd Oddziału, bądź przez poszczególne koła. Spośród nich warto wymienić te z wieloletnią tradycją: rozpoczęcie sezonu – przez wiele lat w Ryczynie, teraz w Małujowicach; kolarskie majówki, rajdy rowerowe szlakiem brzeskich polichromii i szlakiem bitwy małujowickiej, dni dziecka z PTTK, zakończenie sezonu – przez kilka lat w Różynie, a od dwóch lat w Kurzniach.

Kontynuujemy wznowione w 2008 roku Oddziałowe Szkolenia Animatorów Turystyki, ramach których byliśmy: w 2013 r. w Lublinie i na Roztoczu, w 2014 w Łodzi i na Ziemi Łowickiej, w 2015 w Trójmieście i Malborku, a w 2016 w Bieszczadach. Zapewne uczestnicy tych wyjazdów zgodzą się z opinią, że nasze OSAT-y to wyjazdy profesjonalnie zorganizowane, mające ambitny program krajoznawczy i zawierające ważne elementy szkoleniowe, które podnoszą wiedzę turystyczną naszego aktywu. W tym miejscu składam serdeczne podziękowania kol. Marianowi Stachule, który służył mi pomocą w ich przygotowaniu.

Szczególną uwagę zwracamy na działalność wśród dzieci i młodzieży. Sztandarową imprezą Oddziału są organizowane przez nas od ponad dwudziestu lat Eliminacje Wojewódzkie Konkursu Krasomówczego, których zwycięzcy reprezentują województwo opolskie w Legnicy i Golubiu-Dobrzyniu. Jest to „moje oczko w głowie”, ale również zaangażowanie członków zarządu powoduje, że impreza wyróżnia się świetną organizacją i przyjazną atmosferą, co wielokrotnie podkreślali uczniowie oraz nauczyciele. Ponadto, dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego, każdy uczestnik i jego opiekun otrzymują upominki, nagrody książkowe oraz dyplomy z podziękowaniami i gratulacjami.

Warto tu odnotować sukcesy brzeskich uczniów i ich opiekunów, którzy od lat plasują się w czołówce województwa, a nawet kraju. Wśród wyróżniających się nauczycieli, którzy co roku przygotowują swoich podopiecznych należy wymienić: p. Beatę Kasprzyk i Beatę Skalską z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1, p.Danutę Hasiak i p. Jolantę Mozelewską z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 oraz p.Marzenę Kulebę, p.Agnieszkę Suską i p.Natalię Sosnowską z Publicznego Gimnazjum nr 3. W ostatnich dwóch latach, z dużym powodzeniem do konkursu przystąpili uczniowie PG nr 1, PSP nr 5 i Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi.

Drugim konkursem z kilkudziesięcioletnią tradycją jest Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy. W nim również zwyciężały drużyny z naszego miasta i reprezentowały Opolszczyznę na szczeblu centralnych. W tym miejscu należy podkreślić, że drużyny z Publicznego Gimnazjum nr 3, obecnie przygotowywane przez kol. Barbarę Dacyszyn, wcześniej przez kol. Elżbietę Kużdżał, od kilkunastu lat znajdują się w trójce najlepszych w województwie opolskim. W kategorii szkół podstawowych są to drużyny kol. Pawła Kulczyckiego, w szkołach ponadgimnazjalnych kol. Michała Szkudlarka.

Oprócz konkursów, uczniowie brzeskich szkół wraz z opiekunami chętnie biorą udział w imprezach organizowanych przez Oddział.

Największym powodzeniem cieszą się rajdy piesze i rowerowe.

Działamy również wśród przedszkolaków, co jest ewenementem na skalę krajową. Praca turystyczna w Publicznym Przedszkolu nr 5,gdzie działa koło PTTK pod nazwą "Mali odkrywcy" to temat na odrębne opowiadanie. Tu wspomnę o realizowanym przez cztery lata zadaniu pn. „Brzeg, jakiego nie znamy” w ramach którego, odbywają się familijne spacery dzieci z rodzicami po Brzegu, lekcje muzealne, gry terenowe, wycieczki i konkursy wiedzy zakończone atrakcyjnymi nagrodami i słodkim poczęstunkiem. Jest to niewątpliwa zasługa kol. Małgorzaty Naumowicz ( dyrektor przedszkola ), ale też całe grono pedagogiczne z p. Kamilą Kuriatą, opiekunem koła, to pasjonaci turystyki i potrafią zarazić swoją pasją również rodziców, o czym świadczy organizowany od wielu lat Rowerowy Rajd Przedszkolaka, w którym liczba uczestników rośnie z roku na rok i w tym roku osiągnęła ok. 200 osób. W ubiegłym roku , przedszkole we współpracy z Zespołem Szkół Specjalnych, Muzeum Piastów Śląskich i PTTK realizowało projekt Edukacja Kulturalna Opolszczyzny -,,Odkrywamy tajemnice Brzegu”. W związku z tym wypracowany został pakiet dla młodych turystów, który tworzą: pierwszy w historii naszego miasta przewodnik po Brzegu dla dzieci ( autorstwa kol. Tadeusza Jurka ), kolorowanka z ważniejszymi zabytkami miasta oraz odznaka "Młody odkrywca tajemnic Brzegu". W okresie ostatnich 4 lat dzieci z przedszkola nr 5 zdobyły 135 odznak "Siedmiomilowe buty".

Co roku obchodzimy Turystyczny Dzień Dziecka i z tej okazji zabieramy najmłodszych członków PTTK na wycieczki autokarowe w atrakcyjne miejsca. Byliśmy w Srebrnej Górze i Złotym Stoku, w wiosce indiańskiej i w westernowym miasteczku, a w ubiegłym roku naszym celem były Tarnowskie Góry z zabytkową kopalnią srebra i Sztolnią Czarnego Pstrąga. Każdy wyjazd był bogaty w różne atrakcje, konkursy z nagrodami oraz słodkie niespodzianki. Miejmy nadzieję, że z tej dziatwy i młodzieży, którym wszczepiamy turystyczną pasję, wyrosną kiedyś nasi godni następcy.

Popularyzacji turystyki tej bliskiej i tej bardzo dalekiej służy firmowana przez nasz Oddział „Kafejka pod globusem” na użytek, której został zakupiony projektor cyfrowy oraz ekran. Już jedenasty sezon jej pomysłodawca kol. Jan Janota zabiega o to, aby co tydzień,

od listopada do marca nie zabrakło podróżników z pasją, którzy potrafią barwnymi opowieściami i niebanalnymi zdjęciami przybliżyć bywalcom kafejki zakątki Polski, Europy czy świata. Korzystamy z gościnności p. Grzegorza Pisaniaka z kawiarni „Ambrozja” przy ul. Długiej, w środy o godz.18.30. Również tutaj, dzięki inicjatywie kol. Marii Lewosz, od trzech lat organizujemy, w przeddzień Święta Niepodległości „Patriotyczne Śpiewanie”. Kol. Lucyna Mystek – nasza utalentowana plastyczka przygotowuje biało – czerwone kotyliony. Jest to nasz lokalny pomysł na złożenie hołdu bohaterom naszej przeszłości, dzięki którym żyjemy w wolnym kraju. Pełna sala śpiewających i znakomita atmosfera w czasie tych spotkań dowodzą potrzeby takiego działania w naszym środowisku.

 

Na obraz Oddziału PTTK Ziemi Brzeskiej w lokalnej społeczności wpływa działalność kół w różnych środowiskach: wśród dzieci, młodzieży, seniorów, niepełnosprawnych, kolejarzy, leśników czy wojskowych. Z przesłanych do Oddziału sprawozdań poszczególnych kół, widoczny jest szeroki zakres działań podejmowanych na rzecz mieszkańców naszego miasta.

Na przykład, w ubiegłym roku, kol. Tadeusz Jurek i członkowie jego Koła Przewodników, w ramach społecznej działalności zapewniali opiekę przewodnicką pielgrzymom przybyłym do Brzegu na Światowe Dni Młodzieży. Co roku, w trakcie Dni Księstwa Brzeskiego, przewodnicy z tego koła prezentują w atrakcyjny sposób brzeskie zabytki, np. ratusz z wejściem na wieżę czy nocne zwiedzanie Muzeum Piastów Śląskich. Oprowadzali również zwiedzających w czasie odpustów w Małujowicach oraz podczas uroczystości ustanowienia w tamtejszym kościele sanktuarium.

 

Kol. Marek Ściślak i jego Koło "Jarzębina" to specjaliści w organizowaniu rajdów górskich, wycieczek krajowych i zagranicznych oraz wyjazdów na imprezy kulturalne do opery, teatrów czy do Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. Dużym powodzeniem cieszyły się coroczne wyjazdy na festyn wielkanocny do Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach.

Koło PKP nr 25, którego prezesem jest kol. Wilhelmina Urbańska prowadzi nietypową dla PTTK działalność. Od wielu lat organizuje cieszące się dużą popularnością turnieje szachowe dla dorosłych, dzieci i młodzieży. Co roku, z okazji Dnia Kolejarza, prezentuje wystawy pamiątek dokumentujących przeszłość kolejnictwa w naszym mieście i regionie. Można mieć nadzieję, że ich bogate zbiory doczekają się stałej ekspozycji w budynku dworca lub w jego okolicach, o co kol. Wilhelmina podejmuje wytrwałe starania.

"Activ" – drugie funkcjonujące w Publicznym Przedszkolu nr 5 koło PTTK, może poszczycić się utworzeniem w Kurzniach, z inicjatywy kol. Małgorzaty Naumowicz, ogólnie dostępnej trasy narciarstwa biegowego i nordic walkingu o długości około 6 km. Od 2013 roku współorganizuje z władzami miasta Brzeski Bieg Niepodległości oraz jest organizatorem licznych wyjazdów na trasy narciarstwa biegowego w kraju i zagranicą.

Moje Koło „Obieżyświat” to z kolei fenomen turystyki krajoznawczej. Tylko w tej kadencji zorganizowałam ponad 100 wycieczek 1,2,3 dniowych, w których uczestniczyło ok. 6000 osób. Często były to istne seriale turystyczne, np.Stolice Europy - Praga, Wiedeń, Bratysława Berlin, a w tym roku Warszawa. Inne to: „Najpiękniejsze i nieznane zakątki Dolnego Śląska” ( kilkanaście wyjazdów), „Wrocław – stolica Dolnego Śląska” (10 wyjazdów), „Opolszczyzna – tak blisko Brzegu” ( 7 wyjazdów). Na zakończenie sezonu jest zawsze Kraków – ale zawsze inny jego fragment. Do tego jeszcze wiele, wiele innych.

Cztery lata temu w kole „Watra” kol. Elżbiety Kużdżał rozpoczął się cykl wyjazdów pn. „Pałace i zamki Wielkopolski”.Pomysłodawca, kol. Jerzy Grycan zaprezentował nam Kórnik, Rogalin, Gołuchów, Dobrzycę, Śmiełów, Lewków, Kalisz, Rydzynę, Racot, Pawłowice i wiele innych.

Długo można by wyliczać informacje o działalności kół tworzących nasz Oddział. I mam nadzieję, że usłyszymy o nich jeszcze w trakcie czekającej nas dyskusji. Cieszy fakt, że koła nie funkcjonują jako grupy zamknięte, ale przeciwnie, są otwarte dla wszystkich, nawet niezrzeszonych, co znakomicie poszerza ofertę turystyczną naszej oddziałowej społeczności.

Od 2014 roku nasz oddział jest mocno zaangażowany w pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację zadań statutowych. Uczestniczyliśmy w szkoleniu skierowanym do organizacji pozarządowych, które miało na celu wzmocnić ich współpracę z samorządem terytorialnym. W wyniku tego pojawiła się szansa, aby pozyskać dodatkowe środki finansowe dla naszego oddziału poprzez realizację zadań publicznych Gminy Brzeg, Starostwa Powiatowego oraz Urzędu Marszałkowskiego. Dzięki napisanym przeze mnie oraz przez kol. Małgorztę Naumowicz i kol. Elzbietę Kużdżał projektom pozykaliśmy w ciągu czterech lat, około 120 tysięcy złotych. Realizowaliśmy na przykład takie oto zadania:

,,Aktywnie na ścieżkach Stobrawskiego Parku Krajobrazowego” – propagowanie utworzonej w Kurzniach trasy turystyki aktywnej. Były to rajdy grup rowerowych z udziałem młodzieży i dorosłych oraz grup autokarowych dzieci i dorosłych. Na miejscu oczekiwało na uczestników wiele atrakcji: ćwiczenia z nordic walkingu, pokazy taj-chi, konkursy sprawnościowe, ścieżki edukacyjno- przyrodnicze oraz liczne nagrody rzeczowe i poczęstunek.

,,Poznajemy tradycje Świąt Bożego Narodzenia” – projekt dla dzieci połączony z wycieczką na wystawę szopek do Krakowa.

"Kultura fizyczna dla seniorów"– bogata oferta skierowana nie tylko do członków PTTK, ale do wszystkich, którzy chcą skorzystać z usług profesjonalnych instruktorek, aby zadbać o swoją kondycję fizyczną. Projekt cieszył się dużym powodzeniem i w ciągu dwóch lat funkcjonowania skorzystało z niego ponad 200 osób.

Wydane zostały dwie publikacje kol. Ewy Fonfary: "Brzeg. Dotknij legendy” oraz „Brzeg. Legendarny. Tajemniczy. Twój.”

W tym roku, we współpracy z Klubem Wojskowym 1 Pułku Saperów będziemy realizować zadanie z dziedziny kultury – „Tradycje i obrzędy kresowe.”

 

Z innych ciekawych inicjatyw należy wymienić, wydanie przez nasz Oddział w 2016 roku, przewodnika turystycznego "Małujowice. Kościół św. Jakuba Apostoła" autorstwa kol. dr Tadeusza Jurka ze zdjęciami kol. Mirosława Czoppy, który okazał się wypełnieniem poważnej luki wśród publikacji turystycznych Ziemi Brzeskiej.

Nie można tutaj pominąć znaczących publikacji wieloletniego członka

PTTK, kol. dr Jana Majewskiego: „Tradycje militarne Brzegu” oraz „Tajemnice brzeskich ulic”.

W minionej kadencji z sukcesem udało nam się wrócić do pomysłu z dawnych lat i zorganizowaliśmy dłuższe wycieczki zagraniczne dla członków naszego Towarzystwa. W roku 2015 była to Francja z Paryżem i zamkami nad Loarą oraz Lazurowym Wybrzeżem, w 2016 roku Bałkany - Słowenia, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina oraz Czarnogóra. Obecnie mamy już przygotowaną kolejną wycieczkę do Serbii, Macedonii i Grecji. Wysoki poziom organizacyjny (dzięki współpracy z biurem Eurotramping z Opola), bogactwo programu krajoznawczego i niezwykle sympatyczna atmosfera panująca na naszych wycieczkach sprawia, że zostaną one na długo w pamięci uczestników.

Wszystkie informacje dotyczące funkcjonowania Oddziału PTTK Ziemi Brzeskiej można znaleźć na stronie internetowej, którą z wielkim zaangażowaniem prowadzi kol. Michał Szkudlarek. Dodatkowym atutem oddziału jest piękna kronika wydarzeń turystycznych prowadzona przez kol. Marię Lewosz, ale swoją barwną kronikę prowadzi również koło „Jarzębina”. Kronika oddziału jest tu na sali obrad Zjazdu jako potężna księga i warto do niej zajrzeć oraz dbać o jej regularne uzupełnianie w przyszłości.

Obecny zjazd musi również podjąć uchwałę odnośnie nowego statutu naszego Oddziału. Dotychczas, zgodnie z prawem działaliśmy w oparciu o statut uchwalony na Walnym Zjeździe PTTK w 2005 roku, z późniejszymi zmianami z 2012 r. Od niedawna w PTTK pojawiła się tendencja przyjmowania odrębnych statutów w poszczególnych jego oddziałach, które mają osobowość prawną. Przy okazji stało się oczywiste, że własny Statut Oddziału stawia nas w lepszej pozycji przy próbach starania się o środki zewnętrzne. Stąd właśnie potrzeba uchwalenia nowego statutu, a może to zrobić jedynie Zjazd Oddziału, czyli my wszyscy delegaci zebrani tu na sali.

Projekt nowego statutu został przedstawiony wszystkim delegatom (byli o tym poinformowani w zaproszeniu na dzisiejszy Zjazd) na naszej stronie internetowej, był też wyłożony do wglądu w biurze Oddziału przed Zjazdem. Każdy delegat miał zatem możliwość dokładnego zapoznania się z projektem i złożenia ewentualnych uwag. Po uchwaleniu, nowo wybrany Zarząd będzie musiał zgłosić go we właściwym sądzie rejestrowym.

Na zakończenie dodam, że staraliśmy się, aby dużo i dobrze mówiono o nas w mieście. Wiele razy można było usłyszeć o naszych inicjatywach i działaniach w Radiu Opole, często pisała o nas prasa brzeska i opolska oraz chętnie zamieszczała sprawozdania z naszych imprez i uroczystości.

Ten kierunek propagowania wiedzy o PTTK i jego działalności na naszym terenie, upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa w naszym środowisku należy podtrzymywać w nowej kadencji.

W pracy na niwie turystycznej wspierają nas m.in. Urząd Marszałkowski z p. Bartoszem Ostrowskim na czele, Starosta Powiatu, p. Maciej Stefański i p. Małgorzata Pikor, a szczególnie Burmistrz Brzegu p. Jerzy Wrębiak oraz pracownicy Biura Promocji w Urzędzie Miasta, Muzeum Piastów Śląskich i panie kustoszki Małgorzata Młynarska i Anna Techmańska, Biuro Urządzania Lasów i Geodezji Leśnej, Miejska Biblioteka Publiczna, Klub Wojskowy 1 Pułku Saperów z nieocenioną p. kierownik Janą Koronkiewicz.

Kończąc ten, z konieczności krótki, przegląd naszych osiągnięć w minionej kadencji pragnę wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w działania naszego Oddziału serdecznie i gorąco podziękować za to, co uczynili i życzyć dalszej, owocnej pracy, na rzecz rozwoju turystyki i krajoznawstwa na Ziemi Brzeskiej.

 

Dziękuję za uwagę

 

 

Osoby odznaczone na Zjeździe Oddziału PTTK Ziemi Brzeskiej

 

Minister Sportu i Turystyki nadał Odznakę Honorową „Za zasługi dla rozwoju turystyki” :

Elżbieta Kużdżał

Tadeusz Jurek

Koło PTTK „Mali Odkrywcy” przy Publicznym Przedszkolu nr 5 w Brzegu

 

Jako wyraz szczególnego uznania Zarząd Główny PTTK przyznał:

Medal PTTK „Za pomoc i współpracę” Publicznemu Gimnazjum nr 3 im. „Orląt Lwowskich” w Brzegu

Dyplom Honorowy PTTK „Za pomoc i współpracę” Klubowi Wojskowemu 1 Pułku Saperów w Brzegu

Dyplom Honorowy PTTK „Za pomoc i współpracę” Natalii Sosnowskiej – nauczycielowi z Publicznego Gimnazjum nr 3 im. „Orląt Lwowskich” w Brzegu

 

Wyróżnienia Zarządu Głównego za aktywną działalność w PTTK:

Złota Odznaka Honorowa – Marek Ściślak

Brązowa Odznaka Honorowa – Edwin Adamczyk

Kinga Kasprzak

Rafał Kasprzak

Ludwik Krzewicki

Marek Matyjaszczyk

Jarosław Wierzbicki

Arkadiusz Ziarko

 

Wyróżnienia Zarządu Głównego PTTK dla osób szczególnie zasłużonych w środowisku młodzieżowym:

Odznaka „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży” w stopniu srebrnym-

Marzena Kuleba

w stopniu brązowym – Lucyna Adwent

Maria Jantosz

Genowefa Stefaniszyn

Aleksander Praczukowski

 

Zarząd Główny przyznał Dyplomy PTTK za zasługi w upowszechnianiu turystyki i krajoznawstwa :

Barbara Dacszyn

płk Marek Golan

Antoni Grajewski

Jerzy Grycan

Maria Jantosz

Kamila Kuriata

Marzena Kuleba

Janina Koronkiewcz

Wilhelmina Kij

Ewa Kowalska

Monika Kużdżał

Jerzy Kużdżał

Maria Lewosz

Anna Madejska- Baranowska

Mirosława Marczenko

Lucyna Mystek

Tadeusz Mystek

Elżbieta Pleszkun

Waldemar Pleszkun

Andrzej Pronobis

Wanda Popiel

Krzysztof Ścigała

 

Prezydium Rady Prezesów Porozumienia Oddziałów PTTK woj. opolskiego

przyznało Regionalne Honorowe Odznaki „Zasłużony dla Turystyki na Śląsku Opolskim”.

– za pomoc i współpracę na rzecz rozwoju oraz popularyzacji turystyki i krajoznawstwa na Śląsku Opolskim otrzymali je :

Pan Jerzy Wrębiak - Burmistrz Brzegu

Pan Stanisław Kowalczyk – Przewodniczący Rady Powiatu i Kierownik Biura Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji

Pan płk Marek Golan – dowódca 1 Pułku Saperów w Brzegu

Pani Janina Koronkiewicz – Kierownik Klubu Wojskowego 1 Pułku Saperów

 

- za szczególny wkład w pracy społecznej na rzecz rozwoju oraz popularyzacji turystyki i krajoznawstwa na Śląsku Opolskim otrzymali je :

Barbara Dacyszyn

Zofia Filipiak

Jerzy Grycan

Maria Jantosz

Jerzy Kużdżał

Maria Lewosz

Ryszard Małek

Małgorzata Naumowicz

Lucyna Mystek

Tadeusz Mystek

Elżbieta Pleszkun

Andrzej Pronobis

Krzysztof Ścigała

Krzysztof Zajączkowski

 

Zarząd Oddziału PTTK Ziemi Brzeskiej z upoważnienia Zarządu Głównego

nadał wyróżnienia:

Odznaka 50 lat w PTTK – Bogdan Derlatka

Andrzej Łaszewski

Marian Stachuła

 

Odznaka 25 lat w PTTK – Edwin Adamczyk

Barbara Brzezińska

Maria Renata Budzik

Barbara Świetlicka

Jacek Zajączkowski