W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną związaną z dalszym rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19, na podstawie wcześniejszych rekomendacji Premiera Mateusza Morawieckiego, Minister Sportu i Turystyki Danuty Dmowskiej-Andrzejuk oraz kolejnymi decyzjami władz lokalnych, mając na względzie bezpieczeństwo uczestników Zarząd PTTK Oddział Ziemi Brzeskiej podjął decyzję o odwołaniu wszystkich imprez wynikających z oddziałowego kalendarza imprez.

Decyzja obowiązuje do odwołania.

Od wielu już lat Oddział PTTK Ziemi Brzeskiej organizuje Oddziałowe Szkolenie Animatorów Turystyki,aby przypomnieć swoim członkom rzeczy znane i przekazać nowe, ale również poznać najciekawsze zakątki Polski. Tak było i w tym roku. Prezes Oddziału, kol. Wilhelma Barańska, 27 czerwca zabrała uczestników na niezwykle urokliwe Podlasie. Po całonocnej podróży dotarliśmy do Kodnia, który od XVII wieku jest miejscem pielgrzymkowym katolików, ze względu na słynący cudami obraz, który jest malarską kopią rzeźby Matki Bożej z Guadalupe. Następnie zawitaliśmy do Grabarki, najważniejszego miejsca kultu religijnego wyznawców prawosławia w Polsce. Wokół cerkwi, wśród wysokich sosen usytuowanych jest wiele krzyży, przynoszonych co roku przez pielgrzymów, które są świadectwem niezłomnej wiary i przekonania o ponadczasowej mocy tych magicznych miejsc. Poświęcone przez duchownych i wkopane w ziemie krzyże, z każdym rokiem coraz gęstszym półkolem zamykają przestrzeń wokół świątyni. Najstarsze z nich, drewniane, prawosławne pochodzą z drugiej połowy XIX wieku.

Późnym popołudniem przybyliśmy do uroczej miejscowości Narewka, gdzie mieliśmy zapewnione noclegi i wyżywienie u niezwykle sympatycznych białorusińskich hotelarzy, a bajkowe otoczenie sprzyjało wypoczynkowi.

 

Zgodnie z planem, wieczorem odbyło się szkolenie czyli spotkanie w sympatycznej atmosferze, w czasie którego kol. Prezes przypomniała o obowiązkach spoczywających na organizatorach imprez turystycznych, szczególnie wycieczek szkolnych. W naszym oddziale trzy osoby mają pełne kwalifikacje do organizacji i prowadzenia takich imprez. Są to: kol.Wilhelma Barańska, Marian Stachuła oraz Tadeusz Jurek. Oczywiście nie znaczy to, że pozostałe osoby nie mogą być organizatorami wydarzeń turystycznych. Tak, ale muszą znać przepisy dotyczące bezpieczeństwa i odpowiedzialności cywilno - prawnej w czasie trwania imprezy. Od tego nikt nie jest zwolniony. Kol. Barańska poinformowała uczestników szkolenia o realizacji zaplanowanych wydarzeń turystycznych i kulturalnych, zgodnie z kalendarzem imprez na rok 2019 - kilkadziesiąt imprez i kilka tysięcy uczestników. W związku z tym, dbałość o bezpieczeństwo i przestrzeganie prawa jest szczególnie istotna. Należy pamiętać, iż tylko członkowie posiadający legitymacje PTTK i aktualny znaczek są objęci ubezpieczeniem z ramienia PTTK. Osoby nie spełniające tego warunku uczestniczą w imprezach na własną odpowiedzialność. W ubiegłym roku skarbnik zakupił i rozprowadził 606 znaczków, a w tym roku jest już sprzedanych 564. Kolejnym punktem szkolenia była krótka informacja pozostałych członków zarządu z wykonania przydzielonych im zadań. Kol. Tadeusz Jurek – wiceprezes ds. statutu, który jest odpowiedzialny za wszystkie sprawy wymagające znajomości aktualnych przepisów prawnych, przypomniał, że Oddział PTTK Ziemi Brzeskiej funkcjonuje na podstawie Statutu Zarządu Głównego, co jest zgodne z prawem. Pomaga w organizacji i prowadzeniu oddziałowych imprez turystycznych. Kol. Elżbieta Kużdżał- wiceprezes ds. młodzieży poinformowała o problemach z prowadzeniem szkolnych kół PTTK ze względu na rotacje nauczycieli oraz braku ciągłości członkostwa w PTTK wśród dzieci i młodzieży. Do pozytywnych wyjątków należy PSP Nr 1 oraz PP Nr 5 – dzięki zaangażowaniu kol. Małgorzaty Naumowicz oraz kol. Pawła Kulczyckiego. Kol. Kużdżał przypomniała, że dzięki owocnej współpracy naszego oddziału z Burmistrzem Brzegu – Jerzym Wrębiakiem otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach zadania pn. „Z PTTK do kultury”. Zrealizowaliśmy już wyjazd do Warszawy – zwiedzanie Sejmu oraz spotkanie z posłem Tomaszem Kostusiem, do Wrocławia – Kulisy Opery, Hydropolis, a w planie jest jeszcze Ostrów Tumski oraz wystawa kopii dzieł Michała Anioła. Oddział PTTK Ziemi Brzeskiej 5lat realizuje zadanie, pn. „ Kultura fizyczna dla seniorów” - całkowicie finansowane przez Burmistrza Brzegu. Kol. Małgorzata Naumowicz - czł. Komisji Rewizyjnej, od wielu lat dzięki składanym ofertom w mieście i powiecie otrzymuje dofinansowanie imprez adresowanych do najmłodszych - Rajd Przedszkolaka, Spacery Familijne, Dzień Dziecka oraz dla dorosłych - imprezy rowerowe, narciarskie.W przedszkolu, którego jest dyrektorem funkcjonuje od kilku lat jedyne w Polsce koło PTTK zrzszające przedszkolaków i ich rodziców. Kol. Marian Stachuła jest odpowiedzialny za organizację i prowadzenie imprez oddziałowych - jednodniowych i wielodniowych: opracowuje atrakcyjne trasy, załatwia noclegi i wyżywienie. Jego krasomówcze umiejętności cieszą się ogromnym uznaniem, nie tylko wśród członków PTTK. Kol. Lucyna Mystek - przewodnicząca Komisji Rewizyjnej czuwa nad prawidłową gospodarką finansową naszego Oddziału. Kontroluje finanse, preliminarz, budżet i jest niezwykle pomocna w różnych sprawach organizacyjnych. Ponadto, jest nieoceniona we wszystkich działaniach wymagających umiejętności plastycznych: zaproszenia, podziękowania, gratulacje czy kartki okloicznościowe, to w jej wykonaniu istne arcydzieła.Kol. Bogusław Derlatka jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie Kapituły Odznaczeń, ponieważ każdy złożony wniosek musi spełniać określone wymagania i przejść odpowiednie procedury, aby był skuteczny. Kol. Prezes jest w tej dziedzinie niezwykle skrupulatna i wnioski przez nią zatwierdzone są w 100 % pozytywnie rozpatrywane. Kol. Anna Baranowska - sekretarz naszego Oddziału ma niezwykle odpowiedzialne zadanie, ponieważ wszystkie sprawy związane z członkostwem w PTTK są w jej kompetencji, co nie jest łatwym zadaniem ze względu na liczebność naszego Oddziału oraz dużą rotację członków. Czuwa nad aktualizowaniem wykazów członków w poszczególnych kołach, deklaracjami, legitymacjami oraz wykonuje coroczne sprawozdania do Zarządu Głównego. Prowadzi również oddziałową dokumentację. Ważna rola przypada również kol. Ryszardowi Małkowi, który jest od wielu lat niezastąpionym skarbnikiem Oddziału. Na zakończenie swojego wystąpienia kol. Prezes przekazała wyrazy uznania kol. Michałowi Szkudlarkowi za prowadzenie strony internetowej naszego Oddziału. Podkreśliła również, że wszyscy swoje zadania wykonują społecznie od wielu lat. W imieniu uczestników szkolenia oraz wszystkich członków PTTK Oddziału Ziemi Brzeskiej Elżbieta Kużdżał podziękowała koleżance Wilhelmie Barańskiej za niezwykłe zaangażowanie i mistrzowskie prowadzenie spraw oddziału, ponieważ posiada ona niezwykłe umiejętności organizacyjne, ale też potrafi zmobilizować zarząd do aktywnej pracy i szuka coraz to nowych pomysłów, jak jeszcze poprawić to, co jest już znakomite. W 2018 roku została nominowana przez Burmistrza Brzegu do prestiżowego wyróżnienia "Złote Kotwice". Szkolenie zakończyło się pokazem slajdów przygotowanych przez kol. Janka Janotę, który od kilkunastu lat prowadzi "Kawiarenkę pod Globusem". Był to doskonały instruktaż, jakich błędów unikać, aby bezpiecznie wziąć udział w spływie kajakowym rzeczką Narewką, który odbył się nastepnego dnia. Dzięki bezcennym radom kol. Janka wszystkim uczestnikom udało się po trzech godzinach solidnego wiosłowania dotrzeć do celu, gdzie w gospodarstwie agroturystycznym naszego przewodnika, p. Piotra czekał na wszystkich regionalny poczęstunek.

 

W popołudniowych godzinach zawitaliśmy do jedynej w Polsce prawosławnej pustelni dla mnichów. Skit Ordynka, bo taką nazwę nosi to miejsce zauroczył wszystkich bez wyjątku, przepięknym położeniem, spokojem, niezwykłą atmosferą oraz drewnianymi cerkiewkami tonącymi w zieleni. Kolejny dzień był również bardzo bogaty we wrażenia. Zaczęliśmy od wizyty w meczecie w Kruszynianach, gdzie znakomity przewodnik Dżamil, w niezwykle barwny sposób opowiadał o religii islamu, obyczajach, kulturze i relacjach między wyznawcami różnych religii. Była to znakomita lekcja dla nas turystów, jak na wschodnim pograniczu funkcjonują od wieków: historia, tradycja, kultura i religia - polska, białoruska, tatarska i żydowska. Obiad w Supraślu w restauracji "Tatarzynka", prowadzonej przez małżeństwo polsko - tatarskie był wyśmienitym dopełnieniem smaków różnych kultur - specjały kuchni tatarskiej smakowały nawet najwybredniejszym. Na zakończenie szkoleniowej wyprawy zwiedzaliśmy stolicę Podlasia - Białystok. Niewątpliwie, przekonaliśmy się, że nie samą przyrodą żyje Puszcza Białowieska - o turystycznej atrakcyjności tych stron stanowi również architektura. Drewniane domki z przepięknymi ornamentami zdobiącymi nad i podokienniki, okiennice i narożniki domów oraz kolorowe cerkwie to elementy powodujące, że czuliśmy się jakby czas się tutej zatrzymał dawno, dawno temu. Pełni niezapomnianych wrażeń i przeżyć zastanawiamy sie, gdzie kol. Prezes Wilhelma Barańska zabierza nas na następne szkolenie.

 
Z życia PTTK
ryczyn_2011_08.jpg