Słoneczna jesień zachęca do spacerów – także do tych dłuższych, kilkudniowych czy nawet kilkutygodniowych. Okazję do wędrowania w rejonie Brzegu stanowi istniejący od 2006 roku pieszy szlak pątniczy i kulturowy Droga św. Jakuba „Via Regia”. Nawiązuje on do trasy dawnego traktu handlowego Via Regia, który nazywany był także Wysoką Drogą. Od XII wieku łączył Ruś, Małopolskę, Śląsk, Saksonię i Turyngię z Europą Zachodnią, przebiegając m.in. u stóp Góry św. Anny (wcześniej poświęconej św. Jerzemu) przez Opole, Skorogoszcz, Brzeg, Wrocław w kierunku Zgorzelca. To właśnie wzdłuż Wysokiej Drogi rozwijało się miasto na Wysokim Brzegu, stanowiąc zarazem jego główną oś osadniczą (dzisiejsza ul. Piastowska, Rynek, Plac Zamkowy).

Drugim ze znakowanych stylizowaną żółtą muszlą na błękitnym tle pątniczych traktów w regionie jest otwarta w lipcu 2010 r. Nyska Droga św. Jakuba, która bierze swój początek przy Źródle św. Jakuba koło Głuchołaz, a następnie przez Nysę, Skoroszyce i Kopice prowadzi do Skorogoszczy, będącej przez wieki miastem granicznym miedzy Górnym a Dolnym Śląskiem – Księstwem Opolskim i Księstwem Brzeskim.

Więcej…

 

 

Zaproszenie do Zagórza i Świdnicy

 
Więcej artykułów…
Z życia PTTK
ryczyn_2011_05.jpg