Zarząd Oddziału PTTK Ziemi Brzeskiej zaprasza na eliminacje wojewódzkie Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego, które odbędą się 21 października 2017r. o godz.10 w Klubie Wojskowym przy ul. Piastowskiej.


Zgłoszenia na konkurs proszę przesyłać drogą e-meilową na adres: wbaranska@op.pl lub listownie na adres:

Biuro PTTK, 49-300 Brzeg, ul.Chrobrego 18

lub telefonicznie: na nr tel.517 965 646.


Eliminacje będą się odbywać w kategoriach:

szkoły podstawowe - klasy 1-7, klasy gimnazjalne oraz szkoły ponadgimnazjalne.

 

 

Regulamin - kliknij.

 Sprawozdanie Zarządu Oddziału na Zjazd

PTTK Oddziału Ziemi Brzeskiej

18 marca 2017 roku

 

Szanowni Goście! Drogie koleżanki i koledzy!

 

Ani się obejrzeliśmy jak minęło 4 lata od poprzedniego zjazdu, który odbył się 9 lutego 2013 roku. Dzisiaj znowu spotykamy się na kolejnym Zjeździe PTTK Oddziału Ziemi Brzeskiej. Jest on okazją do podsumowania naszej działalności, do zastanowienia się, gdzie jesteśmy i co pragniemy osiągnąć w najbliższej przyszłości. To taki swoisty rachunek sumienia, który w PTTK jest statutowym warunkiem wyboru nowych władz Oddziału i wyboru delegatów na Regionalną Konferencję Oddziałów, która odbędzie się w Opolu 27 maja b.r. Na opolskiej konferencji wybrani zostaną delegaci, którzy będą reprezentować nasze województwo na XIX Walnym Zjeździe PTTK, zaplanowanym na połowę września w Warszawie.

Sprawozdanie dotyczy minionych czterech lat i na początku należy wspomnieć, że nie wszyscy członkowie naszego Oddziału doczekali tej chwili. Wymienię tu: Bronisława Buchowieckiego, założyciela i wieloletniego prezesa koła PKP nr 25; Krzysztofa Zdebika z koła "Jarzębina", Teofila Okoniewskiego z koła "Cisy" i Bolasława Bendzerę z koła "Watra". Uczcijmy chwilą ciszy pamięć o członkach naszego Oddziału, którzy odeszli na niebiańskie ścieżki w trakcie trwania ostatniej kadencji.

Trudno może uwierzyć, ale były takie czasy w latach 70. ubiegłego wieku, kiedy to Oddział nasz liczył ponad 1000 członków. Później nastąpił jednak gwałtowny spadek. Jeszcze w 2009 roku było nas zaledwie 100, ale obecnie Oddział liczy 584 członków i pod względem liczebności zajmujemy w województwie opolskim 1. miejsce razem z Oddziałem w Prudniku. Zrzeszeni jesteśmy w 17 kołach, które funkcjonują w różnorodnych środowiskach – zaczynając od przedszkola, a kończąc na emerytach. Najliczniejsze koła to "Obieżyświat" - ponad 200 członków, "Jarzębina " - około 100 członków i "Cisy" - 55 członków.

Możemy zatem mówić o prężnym rozwoju naszego Oddziału w minionej kadencji i jest to powód do satysfakcji, ponieważ w wielu innych oddziałach województwa czy kraju sytuacja nie napawa optymizmem. Ostatnio na przykład, upadł bogaty w tradycje turystyczne oddział w Nysie.

Na poprzednim zjeździe kol. Lucjusz Bilik w swoim wystąpieniu stwierdził, że inni się zwijają, a wy się rozwijacie i cieszy fakt, iż to określenie przez kolejne cztery lata nie straciło na aktualności. My jesteśmy dumni ze swoich osiągnięć i z optymizmem patrzymy w przyszłość. Należy jednak wyraźnie podkreślić, że za tymi sukcesami stoi praca wielu osób, które z oddaniem poświęcały swój wolny czas działalności w PTTK.

Ustępujący Zarząd Oddziału tworzyły następujące osoby: ja jako prezes, dwoje wiceprezesów: Elżbieta Kużdżał - do spraw młodzieży i Tadeusz Jurek - do spraw statutowych, Marek Ściślak - sekretarz, Ryszard Małek - skarbnik oraz członkowie zarządu - Maria Jantosz, Maria Lewosz, Jan Majewski, Marian Stachuła.

 

Więcej…

 

 

 
Więcej artykułów…
Z życia PTTK
ryczyn_2011_08.jpg